• Вид:
  • Жанр:
  • Продължителност:
  • Среден рейтинг:

Иновации и технологии

За рубриката

Рубриката „Иновации и технологии“ обръща внимание на новостите в сферата на здравеопазването. Форматът представя разработването и внедряването на информационни технологии и техника в медицината, здравеопазването и всеки спектър, засягащ повишаването на качеството на живот.

Scroll to top