• Вид:
  • Жанр:
  • Продължителност:
  • Среден рейтинг:

Здравеопазването е сред топ 5 на работодателите в България

Гледай
Сподели

Здравеопазването е сред топ 5 на работодателите в България.   Дейностите на лекарските практики, болниците и други лечебни заведения подпомагат и създаването на около 460 000 работни места в други сектори на българската икономика. Това сочат данните от първото у нас и в Европа проучване за Икономическия принос на лечебните заведения в България, поръчано от БЛС и осъществено от IQVIA. Проучването има за цел да покаже макроикономическия отпечатък на българските лекари и медицински специалисти, лечебни заведения от извънболничната и болнична помощ чрез измерване на приноса им към националната икономика.

Като работодатели, лечебните заведения изплащат в заплати близо 2,8 млрд. лв. на над 106 хиляди работещи в здравната система. Лечебните заведения плащат около 80 млн. лв. корпоративни данъци и приблизително 890 млн. лв. осигурителни вноски. Освен това разходите за услуги, предоставяни от лекарски практики, болници и други лечебни заведения увеличават общия доход на домакинствата в икономиката с около 3.8 млрд. лв. 

Здравната система по никакъв начин не е бреме за икономиката на държавата, напротив тя е един от основните двигатели на икономиката, каза председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. По думите му средствата на държавата в здравеопазването трябва да се възприемат като инвестиции, не като разходи. Той предупреди, че кадрите в системата са най-важни и за пореден път наблегна на сериозната  кадрова криза в сектора.

Данните показват, че общият икономически отпечатък на лечебните заведения е близо 7 млрд. лв., и представлява 4,2% от БВП. Добавяйки индиректни и индуцирани ефекти, въздействието върху икономиката нараства до 11,6 млрд. лв., каза при представянето Лука Чичов, генерален мениджър на IQVIA за Централна и Източна Европа. Лекарските практики, болниците и другите лечебни заведения и техните служители допринасят с около 1,2 млрд. лв. към държавния бюджет чрез корпоративни данъци, осигурителни вноски и данъци върху доходите на физическите лица, показват още данните. 

Проучването изследва и приносът на лекарските практики, болниците и другите лечебни заведения като дял от БВП, който е близо 4,7% през 2021 г. и 4,2% през 2022 г. Разходите на България за здравеопазване като процент от БВП са тясно свързани с дейността на лечебните заведения и са средно с 2,5% по-ниски от средните за ЕС. В тази връзка експертите предупреждават, че без мерки за увеличаване на инвестициите в здравеопазването, които да ги доближат по близо към средните за ЕС, до 2027 г. дейностите на лечебните заведения се очаква да намалеят като дял от БВП до 3.7 на сто. 

На представянето на проучването присъстваха управителя на НЗОК г-н Станимир Михайлов, ръководството на БАПЗГ, болнични асоциации, директори на лечебни заведения и др. 

Проучването е публикувано на сайта на БЛС.

custom-fvplayer

Отзиви Здравеопазването е сред топ 5 на работодателите в България

В момента няма отзиви за Здравеопазването е сред топ 5 на работодателите в България
Scroll to top